POPTÁVKA NEJNIŽŠÍ CENY!!! CHCETE STAVĚT ČI REKONSTRUOVAT VAŠI STŘECHU, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT O CENOVOU NABÍDKU NA STŘEŠNÍ KRYTINY, PŘIPRAVÍME PRO VÁS VE SPOLUPRÁCI S PŘEDNÍMI VÝROBCI STAVENÍCH MATERIÁLŮ.

I STAVBÁM TO MŮŽE NA JAŘE SLUŠET

Asi to není velké překvapení, ale i stavba či staveniště může mít krásný nový kabát, který ji nejen sluší, ale taky má mnoho dalších funkcí, jako je v tomto případě ochranné sítě jde o ochrana chodců před padajícími úlomky či předměty v průběhu zateplování fasády na pražském Spořilově.
Pokud zvolíte náš PK-PROTECT NET, můžete mít kabát nejen v barvě modré, ale i zelené a bílé.
 

Nepříznivé počasí, ale i nízké teploty mohou velmi negativně nejen ovlivnit celkový časový harmonogram stavby, ale i kvalitu použitých technologií výstavby. PK-PROTECT je proto výbornou pomůckou, jak vždy dodržet termíny dokončení stavby, které přináší úspory nákladů nejen pro investora ale i pro stavebníka!

Ochranné sítě a plachty na lešení PK-PROTECT napomáhají i k významné- mu prodloužení stavební sezóny i dokonce k pokračování stavebních i dokončovacích prací v zim- ním období, kdy by to jinak vůbec nebylo možné.

Důležitým faktorem, který nabízí PK-PROTECT, je výrazné zvýšení bezpečnosti na staveništi, ale i v jeho okolí, což je velmi důležité při rekonstrukcích v centrech měst, kde je magistráty přísně požadována bezpečnost „kolemjdoucích“ před padajícími předměty ze staveniště. Neposlední důležitou výhodou použití sítí a plachet PK-PROTECT je zlepšení celkového dobrého vzhledu stavby, který jistě cosi dobrého na- povídá o tom, kdo stavbu provádí.

Sítě a plachty PK-PROTECT jsou vyráběny z materiálů, které splňují všechny předpoklady pro dlouhodobé používání na lešení, jako jsou vysoká pevnost v tahu, teplot- ní stabilita i při nízkých teplotách, UV stabilita. Všechny produkty mají vyřešen i systém připevňovacích zpevňujících pruhů a okrajů, které umožňují snadnou a rychlou instalaci k lešení i jiným staveb- ním prvkům spolu se speciálními pružnými příchytkami.